Skip to main content

Tusen vingar

Author(s):
"Upptäckter i krig och fred"

Från Förordet

"Tusen vingar" är egentligen inte en biografi, snarare bitar av en

upptäcktsresa i både det gångna, nutid och framtid, i nationell och

internationell ram. Några fakta som hänför sig till Finlands historia

och geografi är självklara för de flesta finländare, men är medtagna

med tanke på läsare från andra nordiska länder. Utan min norska hustru

Evas sporrande insats hade boken inte kommit till.

 

Language

Swedish

Publication
1995
Pages
259
Type
Publisher
Idé och Kultur
ISBN
9185400 28 9
Copies available
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Language

Swedish

Publication
1995
Pages
259
Type
Publisher
Idé och Kultur
ISBN
9185400 28 9
Copies available
Publishing permission
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.