Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan har översatts automatiskt.

Policy för upphovsrätt

Integritetspolicy (inklusive cookiepolicy)

Tillstånd för publicering


För A New Worlds tillstånd att publicera

Upphovsrätten till allt innehåll på denna webbplats ligger hos upphovsrättsinnehavaren och vi erkänner vikten av detta för att skydda konstnärers, författares, kompositörers och andras rättigheter.

Eftersom For a new worlds juridiska hemvist är Sverige måste vi tillämpa upphovsrättslagarna i detta land. Om det inte finns ett skriftligt kontrakt som anger något annat, eller något annat avtal som accepteras av skaparen (Upphovsperson), ligger upphovsrätten alltid hos den eller de personer som skapat materialet i fråga.

Eftersom en stor del av materialet är från flera år, eller till och med decennier sedan, är det inte alltid möjligt att fastställa upphovsrätten till visst material. Om upphovsrättsinnehavaren kan identifieras kommer vi att göra allt vi kan för att få tillstånd från honom eller henne. Om äganderätten inte kan fastställas kan vi publicera material i god tro och med förbehållet att det inte kommer att publiceras från For A New World så snart det ifrågasätts, tills en överenskommelse har nåtts med upphovsrättsinnehavaren.

Information om licensiering

Om du vill reproducera eller på annat sätt använda något som finns på plattformen, i vilken form som helst, måste du ta kontakt med upphovsrättsinnehavaren. Med tanke på vår integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut någon kontaktinformation om upphovsrättsinnehavaren, om han eller hon inte har instruerat oss att göra det.


Integritetspolicy (inkl. cookiepolicy)

For A New World kommer inte att ge, hyra ut, distribuera eller sälja personlig information till någon. Det enda undantaget är om det krävs enligt lag, och vi kommer då att informera den som det gäller. Vi strävar inte efter att samla in eller lagra några känsliga personuppgifter överhuvudtaget, och den lilla mängd som vi har är endast med ditt samtycke - antingen för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev, gjort en donation eller för att du har godkänt vår policy för cookies som endast tillåter oss att samla in anonym statistik om användningen av webbplatsen. Du hittar vårt fullständiga rättsliga meddelande och vår integritetspolicy här.


Publiceringstillstånd

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har beviljat Stiftelsen för en ny värld publiceringstillstånd nr 21-03302 för att publicera internetplattformen med samma namn. Stiftelsen har gjort detta med hänsyn till den stadga som stipulerar dess uppdrag. Den är giltig i tio år och kan sedan förlängas med ytterligare tioårsperioder. Du kan läsa mer om publiceringslicensen på MPRT:s webbplats.

Att ha denna utgivningslicens innebär att vi följer samma skyldigheter som alla andra utgivare i Sverige. Detta i enlighet med lagen om pressfrihet, som skrevs in i den svenska grundlagen 1766 (som det första landet i världen att göra det). Samma licens ger oss också friheten att publicera allt som vi anser vara "i allmänhetens intresse", inklusive viss information som normalt skulle falla under olika integritetsskydd, till exempel GDPR.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att inte publicera något material som kan skada enskilda personer och vi gör allt vi kan för att söka tillstånd och samtycke från upphovsrättsinnehavare och andra personer som kan påverkas av det vi publicerar. Skulle vi trots allt komma till en punkt där det finns en grundläggande oenighet måste utgivaren försvara beslutet att publicera i en svensk domstol. En fällande dom kan innebära ekonomiska böter eller ett fängelsestraff för den person som tagit på sig rollen som utgivare.

Grunden för vår publicering uttrycks i stiftelsens uppdrag och i utgivarens uttalande.