Hoppa till huvudinnehåll

Frank Buchman och tyskarna

En viktig historisk studie av Frank Buchmans relationer till Tyskland och tyskarna.

Den här sidan har översatts automatiskt.

Detta är en bok om historisk forskning. Frank N.D. Buchman (1878-1961), ledare för Oxfordgruppen från omkring 1921, initiativtagare till Moral Re-Armament 1938, var en amerikan med avlägsna schweizisk-tyska rötter. Buchman hade en djup kärlek till Tyskland. Den period som behandlas här, ungefär 1920-1950, börjar med ett besegrat Tyskland som drabbades av ekonomisk kollaps och omfattande umbäranden efter första världskriget. Den omfattar de tolv åren av nazistisk makt som utlovade pånyttfödelse men medförde tyranni, folkmord och nationell förstörelse. Den slutar med att en demokratisk förbundsrepublik och ett försonat Västeuropa håller på att ta form.

Tysklands osannolika renässans från ruinerna och skammen 1945 har nu fortsatt i två generationer. Den nationella omvändelsen för nazismens ondska har varit systematisk och fortlöpande. Från att ha varit en global paria ses landet nu som grundbulten i ett alltmer integrerat demokratiskt Europa.

Pierre Spoerri växte upp i Zürich där hans far, Theophil Spoerri, var professor i romanska språk och litteratur (Romanistik) och 1948-1950 rektor för universitetet. Pierre har ägnat hela sitt liv åt att arbeta med Moral Re- Armament (MRA) och Initiatives of Change, som rörelsen numera heter. Tillsammans med sin hustru Fulvia arbetade han i Asien, Afrika och Europa och blev senare en del av det team som ledde verksamheten vid konferenscentret i Caux. Paret Spoerris var baserade i Bonn i tjugo år och återvände till Schweiz kort efter att Tyskland, mot alla förutsägelser, återförenats 1990.

Peter Thwaites (översättare, f. 20.7.1942)) Examen i tyska och ryska från Melbourne University 1964. 1965-1967 ytterligare studier (slavisk filologi) vid Zürichs universitet. Från 1967 arbetade han internationellt som heltidsvolontär med Moral Re-Armament / Initiatives of Change, särskilt i Europa och i sitt eget hemland Australien. Han fortsätter att intressera sig för de tyska och ryska kulturområdena. För Caux Books översatte han den ryske filosofen Grigory Pomerants essä The Spiritual Movement from the West (2004) och medöversatte Theophil Spoerris bok om Frank Buchman, Dynamic out of Silence (1976).

Tryckta exemplar kan erhållas från http://shop.iofc.org/shop/frank-buchman-germans/

Bilagan med relaterade originaldokument och faksimiler kan laddas ner här:https://www.iofc.org/sites/default/files/media/document/fr/frank_buchman_and_the_germans_appendix_of_original_documents_and_facsimiles.pdf

Language

English

Publikation
2016
Sidor
119
Typ
Utgivare
Caux böcker
ISBN
9782880375287
Tillstånd för publicering
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.
Language

English

Publikation
2016
Sidor
119
Typ
Utgivare
Caux böcker
ISBN
9782880375287
Tillstånd för publicering
Beviljat
Publishing permission refers to the rights of FANW to publish this text on this website.