Hoppa till huvudinnehåll

Nathalie Chavanne-O'Neill

Franska, medarbetare i tidskriften "Changer".

Den här sidan har översatts automatiskt.

Nathalie Chavanne-O'Neill studerade vid en språkskola i Paris när hon 1974 introducerades till arbetet inom Initiatives of Change, då känt som Moral Rearmament. Hon präglades av två vistelser vid det internationella centret i Caux i Schweiz, där hon konfronterades med tanken att inget liv är för litet för att göra en positiv skillnad för människorna omkring henne. När hon hade avslutat sina studier inbjöds hon till England för att utveckla sin kunskap om rörelsen och fördjupa sin egen erfarenhet av de kriterier för att leva och det sinnestillstånd som den förespråkade.

Gruppliv och aktiviteter, besök av ledande personer inom olika områden av det offentliga livet, liksom av förändringsagenter som var engagerade i avlägsna länder med historiska band till den brittiska kronan (Rhodesia/Zimbabwe, Sydafrika, Västindien, Indien): vistelsen vid Charles Street-centret i London skulle täcka många områden av lärande och svara mot en tidig intuition: "Människor kommer att vara dina böcker".

Det var viktigt att upprätthålla en livskvalitet och en atmosfär som gjorde det möjligt för gästerna, från alla samhällsskikt, att delta i meningsfulla utbyten, i förtroende och säkerhet, skyddade från mediernas strålkastarljus för vissa. Det var en erfarenhet som Nathalie senare skulle få stor nytta av på de franska centren i Boulogne och Issy-les-Moulineaux, och till och med i sitt eget hem. Kvaliteten på det stöd hon fick i London, liksom i andra hem i Caux, USA, Irland, Asia Plateau i Indien och Parisregionen, hjälpte henne att utvecklas som person och att engagera sig i rörelsen.

En upptäckt som särskilt slog Nathalie under hennes möten med människor som var involverade i Initiatives of Change var deras dagliga utövande av tystnad och inre lyssnande i sökandet efter transcendens för att forma deras liv, deras relationer och vägleda deras handlingar. Hon ville också sätta ner foten på denna väg, i en strävan efter mening i sitt eget liv.

Under 1980- och 90-talen fick hon möjlighet att arbeta med tidningen Changer, rörelsens franskspråkiga publikation. Där fick hon en utbildning som hon har nytta av än idag, genom att förmedla erfarenheter från fältet och skriva personliga berättelser som speglar rörelsens anda. Hon arbetade också med det franska interna nyhetsbrevet Quinze-Echos.

År 1984 gifte hon sig med Frédéric Chavanne. De fick två barn. Han hade vuxit upp i Marocko och tog med henne på äventyret om relationerna mellan arabvärlden och västvärlden, särskilt i Tunisien, som de besökte vid flera tillfällen. Hon reste också med honom till Sydafrika och Kamerun för att stödja lokala lag vid ungdomsforum.

Mellan 1998 och 2015 ledde Frédéric och hon, tillsammans med tunisiska kollegor och vänner i Frankrike, forum för interkulturell dialog i syfte att motverka de identitetsbaserade spänningar som allvarligt hotade den sociala sammanhållningen i Frankrike. Dessa initiativ har lärt dem att det inte kan finnas någon verklig dialog om vi inte är beredda att ge efter för den andres logik.

Mellan 2003 och 2013, i kölvattnet av det årtionde för fred som FN lanserade efter händelserna i New York i september 2001, deltog Nathalie i ett program för fredsutbildning, samlevnad och dialog för ungdomar i gymnasieskolan (11-12 år). Under 2017 och 2018 utnyttjade hon sin erfarenhet som ungdomsledare i ett program för medvetenhet om medborgarskap, Oui Act, som genomfördes i högstadie- och gymnasieskolor i städer runt Paris för missgynnade ungdomar som riskerar att radikaliseras.

I Versailles, där hon nu bor, deltar hon i en interkulturell grupp med kvinnor som vill dra nytta av sina olikheter för att bygga ett samhälle där alla har sin plats.

Sedan 2015 har Nathalie varit styrelseledamot i IC United Kingdom.

Nationalitet
France
Bosättningsland
France
Nationalitet
France
Bosättningsland
France